Akumulator ima napon, ali ne može da startuje automobil

Akumulator ima napon, ali ne može da startuje automobil

Jedan od frustrirajućih problema s kojim se vozači često susreću je situacija kada akumulator ima dovoljan napon, ali automobil jednostavno ne može da startuje. To može biti izvor zabrinutosti, jer se akumulator smatra ključnim elementom u pokretanju motora.

Međutim, postoji nekoliko faktora koji mogu uticati na startovanje automobila čak i kada je akumulator u dobrom stanju. U ovom članku ćemo istražiti moguće razloge zašto se  situacija gde akumulator ima napon, ali ne može startovati auto može javiti i kako možete rešiti ovaj problem.

Proverite kablovsku vezu

Prvi korak u rešavanju problema sa startovanjem automobila kada akumulator ima napon jeste provera kablovske veze. Ponekad, loša ili labava veza između akumulatora i startera može sprečiti protok dovoljne električne energije za pokretanje motora. Evo nekoliko koraka koje možete preduzeti:

Proverite vidljive znakove oštećenja na kablovima:

 • Pažljivo pregledajte kablove za akumulator i obratite pažnju na eventualne fizičke oštećenja kao što su pukotine, ogrebotine ili oguljeni delovi izolacije. Takva oštećenja mogu ometati protok električne energije i treba ih popraviti ili zameniti.

Uverite se da su kablovi čvrsto pričvršćeni:

 • Proverite da li su kablovi čvrsto pričvršćeni na akumulator i starter. Uverite se da su stezaljke čvrsto zategnute i da nema labavih veza. Labave veze mogu ometati protok električne energije i sprečiti startovanje automobila.

Očistite kablovske priključke:

 • Ako primetite koroziju ili nakupljanje prljavštine na priključcima kablova, očistite ih pažljivo. Korozija može stvoriti prepreku za protok električne energije, dok prljavština može ometati dobar kontakt između kablova i priključaka.

Proverite stanje uzemljenja:

 • Uzemljenje ili negativni kabl takođe igra važnu ulogu u startovanju automobila. Uverite se da je negativni kabl čvrsto pričvršćen na karoseriju ili motor i da nema korozije na priključku. Loše uzemljenje može uzrokovati probleme u protoku električne energije i sprečiti startovanje automobila.

Auto ne pali, a akumulator ima napon

Proverite stanje akumulatora

Drugi faktor koji može uticati na nemogućnost startovanja automobila uprkos prisustvu napona na akumulatoru je loše stanje samog akumulatora. Evo nekoliko koraka koje možete preduzeti kako biste proverili stanje akumulatora:

Proverite starost akumulatora:

 • Akumulatori imaju ograničen životni vek i tokom vremena gube sposobnost da zadrže dovoljno energije. Proverite starost akumulatora kako biste utvrdili da li je moguće da je došlo do propadanja performansi. Ako je akumulator već dugo u upotrebi, možda je vreme da ga zamenite.

Proverite nivo tečnosti u akumulatoru:

 • Neki akumulatori imaju poklopce ispod kojih se nalaze ćelije ispunjene elektrolitom. Proverite nivo tečnosti u ćelijama i uverite se da je svaka ćelija dovoljno puna. Ako primetite niske nivoe tečnosti, dopunite ih destilovanom vodom do preporučene oznake.

Proverite da li je akumulator napunjen:

 • Iako akumulator može imati dovoljan napon, može se desiti da nije dovoljno napunjen. Koristite multimetar ili poseban tester za akumulatore kako biste proverili nivo napunjenosti. Ako je nivo napunjenosti ispod preporučenih vrednosti, potrebno je dopuniti akumulator ili ga napuniti na odgovarajući način.

Proverite integritet akumulatora:

 • Pregledajte akumulator i proverite da li ima vidljivih znakova oštećenja kao što su ispucane ili naduvene kućište. Takva oštećenja mogu ukazivati na unutrašnje probleme sa akumulatorom, poput curenja elektrolita ili oštećenja ploča. U takvim slučajevima, zamena akumulatora je neophodna.

Drugi mogući uzroci

Ako kablovska veza i stanje akumulatora nisu uzrok problema, postoje i drugi faktori koji mogu sprečiti startovanje automobila, čak i kada je akumulator u dobrom stanju. Evo nekoliko dodatnih mogućih uzroka:

Problemi sa paljenjem i ubrizgavanjem goriva:

 • Neispravan paljenje ili problemi sa sistemom ubrizgavanja goriva mogu uticati na startovanje automobila. Ovi problemi mogu biti uzrokovani neispravnim svećicama, bobinama, senzorima ili drugim komponentama. U takvim slučajevima, stručna dijagnostika i popravka od strane kvalifikovanog mehaničara su neophodni.

Električni problemi:

 • Pored akumulatora, postoji mreža električnih sistema u automobilu koja može biti uzrok problema sa startovanjem. Oštećene ili slabe žice, prekidači ili releji mogu ometati protok električne energije i sprečiti startovanje automobila. Ovde je potrebno obaviti temeljnu proveru električnih komponenti i izvršiti popravke ili zamene po potrebi.

Problemi sa starterom ili alternatorom:

 • Neispravan starter ili alternator takođe mogu uzrokovati nemogućnost startovanja automobila, čak i kada akumulator ima dovoljan napon. Ovi delovi su odgovorni za pokretanje motora i generisanje električne energije tokom vožnje. Ako su ovi delovi oštećeni ili neispravni, automobil može imati problema sa startovanjem. Stručan pregled i eventualna zamena ovih komponenti su neophodni.

Zaključak za situaciju u kojoj akumulator ima dovoljan napon, ali automobil ne može da startuje

Kada se susretnete sa situacijom u kojoj akumulator ima dovoljan napon, ali automobil ne može da startuje, važno je sistematski pristupiti rešavanju problema. Prvo proverite kablovsku vezu, stanje akumulatora i napunjenost. Ako ti faktori nisu uzrok problema, obratite pažnju na druge moguće uzroke kao što su problemi sa paljenjem, ubrizgavanjem goriva, električni problemi, starter ili alternator.

Uvek je preporučljivo zatražiti pomoć stručnjaka ili kvalifikovanog mehaničara ako niste sigurni u dijagnostiku ili popravku. Redovno održavanje vozila, uključujući proveru akumulatora i ostalih komponenti, može pomoći u sprečavanju ovakvih problema u budućnosti.