DSG menjač neće u rikverc?

Automobili su složene mašine koje zahtevaju stalno održavanje i pažnju. Jedan od ključnih delova automobila je menjač, specifično DSG (Direct Shift Gearbox) menjač. Kao i svaku drugu komponentu, može doći do problema u radu DSG menjača, a jedan od najčešćih je odbijanje menjača da uđe u rikverc.

DSG menjač je napredni tip automatskog menjača koji koristi dve spojke za kontrolu para setova zupčanika. Ovaj dizajn omogućava sekvencijalno prebacivanje zupčanika, što značajno ubrzava proces. Međutim, kao i sa svim tehnologijama, može doći do problema. U slučaju DSG menjača, uobičajeni znakovi problema uključuju neujednačeno ili neravnomerno menjanje brzina, izostanak odziva kada pokušate da pređete u određenu brzinu, ili čak nemogućnost da uđete u rikverc.

Razlozi zbog kojih DSG menjač odbija da uđe u rikverc

DSG (Direct Shift Gearbox) menjači su poznati po svojoj efikasnosti i brzini prebacivanja, ali kao i svi kompleksni mehanički sistemi, mogu imati tehničkih problema. Jedan od čestih problema sa kojima se vlasnici automobila mogu suočiti jeste nemogućnost menjača da uđe u rikverc. Razlozi za ovakvo ponašanje mogu biti mehanički ili elektronski.

Mehanicki problemi

Mehanički problemi su često na listi potencijalnih uzroka kada DSG menjač odbija da uđe u rikverc. Ovi problemi mogu varirati od jednostavnih do kompleksnih i obuhvatati nekoliko ključnih komponenti menjača:

 1. Oštećenje zupčanika: Zupčanici unutar menjača mogu biti fizički oštećeni zbog habanja ili nedostatka maziva. To može ometati normalno angažovanje rikverc zupčanika, čineći prebacivanje nemogućim.
 2. Problem s hidraulikom: Hidraulički sistem u DSG menjaču igra vitalnu ulogu u aktiviranju zupčanika. Ako sistem gubi pritisak ili ako su hidraulične komponente oštećene, to može spriječiti menjač da se prebaci u rikverc. Curenje hidrauličnog fluida je jedan od znakova ovog problema.

Elektronski problemi

Pored mehaničkih, postoje i elektronski problemi koji mogu uzrokovati otežano ili nemoguće prebacivanje u rikverc:

 1. Neispravni senzori i aktuatori: DSG menjači koriste niz senzora i aktuatora za kontrolu i izvršavanje promena brzina. Ako bilo koji od ovih senzora ili aktuatora ne funkcioniše pravilno, to može ometati operaciju menjača.
 2. Softverski problemi: Moderni automobili zavise od softvera za mnoge funkcije, uključujući i rad menjača. Softverski kvarovi ili greške u programiranju mogu dovesti do toga da menjač ne može pravilno da prepozna komandu za uključivanje rikverca.

Dsg menjač

Dijagnostikovanje problema

Dijagnostikovanje problema sa DSG menjačem koji odbija da uđe u rikverc zahteva detaljan pristup:

 1. Vizuelna inspekcija: Prvi korak obuhvata pregled menjača za bilo kakve očigledne znakove mehaničkog oštećenja ili curenja fluida.
 2. Korišćenje dijagnostičkih alata: Specijalizirani dijagnostički alati mogu se povezati sa automobilskim računarom kako bi se pročitali kodovi grešaka koji mogu ukazivati na specifične probleme u menjaču.
 3. Konsultacija sa stručnjakom: U slučajevima kada problem nije odmah očigledan, preporučuje se konsultacija sa kvalifikovanim mehaničarem koji ima iskustvo sa DSG menjačima.

Razumevanje i rešavanje problema sa DSG menjačem zahteva strpljenje i često stručnu pomoć. Pravilno održavanje i redovni pregledi mogu pomoći u sprečavanju ovih problema i osigurati dug i zdrav život vašeg menjača.

Kada se susretnete sa problemom u radu DSG menjača, neka kratkoročna rešenja mogu privremeno ublažiti ili otkloniti problem:

 1. Ponovno pokretanje sistema: Ponekad, resetovanje elektronike menjača može rešiti manje probleme. To se može postići isključivanjem i ponovnim uključivanjem vozila, što može dovesti do ponovnog uspostavljanja normalnog rada menjača.
 2. Provera softvera: U nekim slučajevima, ažuriranje ili ponovno instaliranje softvera menjača može rešiti softverske greške koje uzrokuju probleme u radu.
 3. Korišćenje aditiva za menjač: Postoje specijalni aditivi koji se mogu dodati u sistem menjača da bi se poboljšala njegova funkcionalnost i smanjilo trenje među komponentama.

Dugoročna rešenja

Za ozbiljnije probleme, dugoročna rešenja su obično neophodna kako bi se osiguralo da menjač radi efikasno i sigurno na duže staze:

 1. Popravke i zamene delova: Ako se problemi ponavljaju ili su ozbiljne prirode, može biti neophodna zamena oštećenih delova menjača ili čak kompletan remont. Ovo uključuje zamenu istrošenih zupčanika, ležajeva, ili elektronskih modula.
 2. Poseta ovlašćenom serviseru: Zbog kompleksnosti DSG menjača, preporučuje se da se za sve veće popravke obratite ovlašćenim servisima. Oni imaju potrebne alate, dijagnostičku opremu i stručnost da pravilno dijagnostikuju i reše problem.
 3. Izbegavanje samopopravke: Ako niste iskusni mehaničar, pokušaji samopopravke mogu dovesti do daljih oštećenja i skupih popravki. DSG menjači zahtevaju specifične alate i znanja, pa je samostalno popravljanje rijetko preporučljivo.

Prevencija budućih problema

Redovno održavanje DSG menjača ključno je za dugotrajnost i efikasnost. Nekoliko koraka u održavanju može pomoći u sprečavanju budućih problema:

 1. Redovna zamena i provera fluida: Menjačko ulje u DSG menjačima treba redovno menjati prema preporukama proizvođača. To pomaže u očuvanju optimalne viskoznosti ulja i sprečava prekomerno trošenje mehaničkih delova.
 2. Provera i održavanje komponenti: Redovno proveravajte stanje komponenti menjača, uključujući elektroniku i mehaničke delove. Bilo kakvi znaci habanja ili oštećenja treba odmah da se adresiraju kako bi se izbegli veći problemi.
 3. Pravilna upotreba menjača: Izbegavajte nepotrebno i preterano menjanje brzina, što može doprineti bržem trošenju menjača. Vožnja pri prilagođenim obrtajima i izbegavanje nepotrebnog opterećenja menjača može značajno produžiti njegov vek.

Primenom ovih metoda, vozači mogu znatno umanjiti rizik od problema s DSG menjačima i osigurati pouzdan rad svog vozila.

Zaključak

Iako problemi s DSG menjačem, posebno kada neće ući u rikverc, mogu biti frustrirajući, razumeti njihove uzroke i znati kako ih rešiti može značajno olakšati stvari. Ne zaboravite da je uvek najbolje da se konsultujete sa stručnjakom kad se susretnete s problemima – posebno kod složenih sistema kao što je DSG menjač.

Serbia Welcome Offer bonus