Kako sam proveriti očuvanost guma?

Gume su jedan od najvažnijih delova svakog automobila. I pored toga, često se zanemaruje važnost njihovog održavanja i provere. Ali jeste li se ikada zapitali kako možete sami proveriti očuvanost vaših guma?

Važnost provere očuvanosti guma je visoka, jer gume čine direktan kontakt između vašeg automobila i puta. Održavanje očuvanosti guma može napraviti ogromnu razliku u performansama i sigurnosti vašeg vozila. Redovnom proverom možete izbeći nepredvidive situacije, poboljšati performanse automobila i osigurati duži vijek trajanja guma.

Kako sam proveriti očuvanost guma:

Vizuelni pregled guma

Vizuelna provera guma na automobilu je osnovni, ali izuzetno važan korak u održavanju automobila koji svaki vozač može i treba redovno da obavlja. Ovaj pregled omogućava vozačima da brzo uoče bilo kakve probleme sa gumama, što je ključno za bezbednu vožnju.

Provera dubine šare gume

Dubina šare gume je jedan od najvažnijih pokazatelja stanja vaših guma. Zakonski minimum za dubinu šare gume u mnogim zemljama je 1.6 mm, ali preporučuje se da se gume zamene kada dubina šare dostigne 3 mm kako bi se očuvala optimalna performansa, naročito na mokrim putevima. Dubinu šare možete proveriti na nekoliko načina:

  1. Korišćenje merača dubine šare: Ovo je najprecizniji način merenja dubine šare. Merači su obično jednostavni za korišćenje i dostupni u većini auto-oprema prodavnica. Samo umetnite merač u šaru gume i očitajte rezultat.
  2. Korišćenje kovanice: Ukoliko nemate merač, možete koristiti kovanicu za grubu procenu dubine šare. Na primer, možete ubaciti kovanicu u šaru gume i, ako vidite celu glavu ili simbol na kovanici, to je znak da je vreme za zamenu gume.

Identifikacija vidljivih oštećenja

Tokom vizuelne provere guma, važno je identifikovati bilo kakva vidljiva oštećenja koja mogu uticati na bezbednost i efikasnost guma. Evo šta treba tražiti:

  • Pukotine i rezovi: Provjerite bočne strane guma kao i površinu šare za bilo kakve pukotine ili rezove. Ova oštećenja mogu biti uzrokovana starenjem gume, lošim putevima, ili kontaktem sa oštrim predmetima.
  • Deformacije: Bilo kakva nenormalna izbočina ili deformacija na gumama može biti znak unutrašnjeg oštećenja, što zahteva neposrednu pažnju i verovatnu zamenu gume.
  • Abnormalno trošenje: Neujednačeno trošenje šare može ukazivati na probleme sa balansom točkova, neispravnošću vešanja ili problema sa pritiskom u gumama. Ovo može uticati na upravljivost automobila i povećati rizik od saobraćajnih nesreća.

Kako sam proveriti očuvanost guma

Provera starosti guma

Starost guma je kritičan faktor koji direktno utiče na sigurnost i performanse vozila. Gume koje su starije od pet godina zahtevaju dodatnu pažnju, dok se za one starije od deset godina generalno preporučuje zamena, bez obzira na vidljive znake trošenja. Proces provere starosti guma nije kompleksan, ali zahteva razumevanje kako čitati DOT (Department of Transportation) kodove koji se nalaze na bočnim stranama guma.

Razumevanje DOT kodova

DOT kod je alfanumerički identifikator koji svaka guma mora imati. Ovaj kod pored sigurnosnih informacija nudi i precizan datum proizvodnje gume. Poslednje četiri cifre kodova su najvažnije za određivanje starosti gume:

  • Prve dve cifre označavaju sedmicu u godini kada je guma proizvedena (od 01 do 52).
  • Druge dve cifre označavaju poslednje dve cifre godine proizvodnje. Na primer, ako na gumi piše 2318, to znači da je guma proizvedena u 23. sedmici 2018. godine.

Važnost provere starosti guma

Iako gume možda izgledaju dobro, guma se s vremenom prirodno degradira i postaje manje elastična, što može uticati na sposobnost adekvatnog prianjanja za podlogu, posebno u ekstremnim vremenskim uslovima. Vožnja sa starim gumama može povećati rizik od pucanja guma, što može dovesti do ozbiljnih saobraćajnih nesreća. Stoga je ključno redovno proveravati starost guma i planirati njihovu zamenu pre nego što postanu potencijalni bezbednosni rizik.

Provera pritiska u gumama

Pravilno održavanje pritiska u gumama je esencijalno za sigurnu i ekonomičnu vožnju. Neadekvatan pritisak u gumama može dovesti do brojnih problema, uključujući nepravilno trošenje, smanjenu efikasnost goriva i čak gubitak kontrole nad vozilom u određenim uslovima.

Tehnika provere pritiska

Provera pritiska u gumama treba obaviti kada su gume “hladne” – idealno pre vožnje ili najmanje tri sata nakon vožnje. Za merenje pritiska koristite pouzdan merac pritiska, koji možete nabaviti u većini auto-oprema prodavnica.

  1. Očitavanje preporučenog pritiska: Preporučeni pritisak za vaše gume možete naći u uputstvu za vozilo, na nalepnici na okviru vrata vozača ili unutar poklopca rezervoara za gorivo.
  2. Prilagođavanje pritiska: Ukoliko je pritisak niži od preporučenog, dopunite vazduh do željenog nivoa. Ako je pritisak previsok, ispuštajte vazduh dok ne dostignete optimalni nivo.

Važnost redovne provere

Redovna provera i prilagođavanje pritiska u gumama pomaže u očuvanju optimalne vuče, smanjenju trošenja guma i povećanju efikasnosti goriva. Pored toga, pravilno napumpane gume su ključne za optimalno upravljanje vozilom i izbegavanje situacija koje mogu dovesti do saobraćajnih nesreća.

Uključivanjem ovih provera u redovno održavanje vozila, vozači mogu značajno smanjiti rizike na putu i produžiti životni vek svojih guma.

Zaključak

Da biste osigurali najbolje performanse i sigurnost, bitno je redovno proveravati očuvanost guma. Kroz vizuelni pregled, procenjivanje dubine šare, proveru starosti i pritiska, možete sami održavati optimalno stanje guma.

Nakon određenog perioda korišćenja, gume će prirodno početi da se troše i degradiraju. Tada dolazi trenutak za zamenu guma.

Preporuke proizvođača za vreme trajanje guma variraju, ali opšte pravilo je da se gume menjaju svakih 5-10 godina, u zavisnosti od uslova korišćenja. Pored toga, primetite li bilo koje vidljive znakove oštećenja, deformacije ili izuzetno niske dubine šare, vreme je za zamenu guma.

Na kraju, najvažnija stvar je da redovno pratite stanje vaših guma. Samo tako možete osigurati sigurnu i udobnu vožnju.