Kvarovi sistema za ubrizgavanje: Regulator pritiska goriva

Regulator pritiska goriva
Pexels.com

Regulator pritiska goriva ima ulogu da obezbedi potreban pritisak u sistemu goriva kako bi ostali delovi sistema mogli nesmetano da funkcionišu a motor dobije odgovarajuću smešu goriva i vazduha.

Neispravan regulator pritiska može usloviti dugo verglanje motora ali i čest prekid rada motora. Neispravnost dihtunga nepovratnog ventila uslovljava ulazak falš vazduha i dugo verglanje.

Problem neispravnog regulatora pritiska u sistemu napajanja gorivom rešićemo zamenom, ili zamenom odgovarajućih zaptivnih gumica. Na isti način utiče neispravnost dizni za gorivo i ulazak falš vazduha na spojevima cevnog sistema dovoda goriva.

Regulator pritiska goriva je neophodna komponenta svakog motora.

Što je regulator pritiska goriva?

Regulator osigurava stabilan dotoko goriva kako bi automobil pravilno radio. Ako dođe do promena u potražnji goriva (npr. maksimalno ubrzanje), regulator pritiska brine se da gorivo cirkuliše kako treba.

Efikasnost sistema za ubrizgavanje goriva i stabilnost motora zavise od upotrebe regulatora pritiska goriva. Injektor za gorivo ima dvije strane. Razvod goriva stavlja se na jednu stranu injektora za gorivo pod pritiskom, dok je druga strana injektora pod pritiskom vazduha koju pojačava kompresor ili turbo. Najbolja razmera goriva i vazduha je 1:1.

Dok regulator pritiska goriva nadzire regulaciju pritiska goriva, on omogućuje injektoru goriva da zadrži razmeru između vazduha i goriva.

Kako radi regulator pritiska goriva?

Regulator pritiska goriva ima membranu za upravljanje obilaznim ventilom. On se otvara i zatvara kako bi se pravilno prilagodio te kako bi se omogućila ravnomerna i stabilna isporuka goriva.

Kada se pojačanje primenjuje na vrh regulatora, tada se membrana koja je pričvršćena na premosni ventil potiskuje oprugom prema dole kako bi se smanjio višak goriva.

To uzrokuje da pumpa za gorivo radi jače, dopuštajući povećanje pritiska goriva uz povećanje pritiska usisnog razvodnika.

Za uspešnu mešavinu goriva i vazduha potreban je odgovarajući pritisak goriva u svim situacijama, i pri niskim i visokim obrtajima, bez obzira na izlaznu snagu.

Ovde regulator pritiska goriva radi svoj posao, prilagođavajući snabdevanje gorivom njegovoj potražnji.

Koji su simptomi kvara regulatora pritiska goriva?

Izgorele svećice – izvadite svećicu da vidite je li kraj čađav i izrazito crne boje – ako je takva to može značiti da je loš regulator tlaka goriva te da morate promeniti i svećicu

Motor se gasi, loše radi i slabo ide – ako motor ne radi glatko ili slabo radi u leru, to bi mogao biti znak lošeg regulatora pritiska goriva. Isto vredi i ako se automobil gasi sam od sebe u vožnji.

Crni dim iz auspuha – kada crni dim izlazi iz auspuha vašeg automobila, to je znak da moguće da postoji problem s regulatorom pritiska goriva

Prekomerni miris goriva – ako osetite miris goriva, postoji mogućnost da je regulator u kvaru i da previše goriva ulazi u motor

Curenje goriva iz auspuha i povećana potrošnja – ako primijetite da gorivo curi iz auspuha vašeg automobila, to je znak ili prepunjenosti spremnika goriva ili lošeg regulatora pritiska goriva.

Uzroci kvara

Najčešći uzrok kvara regulatora pritiska goriva je loše gorivo i dotrajalost. Ipak, regulator je jednostvno zameniti i nije preskup te se gotovo uvek stari zameni novim.

Važno je utvrditi da li je zapravo kvar u regulatoru pritiska kad prepoznamo simptome tog kvara. Mnogi odmah posumnjaju na kvar pumpe za gorivo.

Uvek postoji mogućnost da je kvar u nekom drugom elementu npr. injektori. Imajte na umu da kvar regulatora pritiska goriva može pokrenuti druge kvarove kao što su kvar injektora ili kvar pumpe za gorivo.

Da bi to proverili najjednostavnije i najučinkovitije rešenje je proveriti pritisak u sistemu goriva pomoću manometra i videti da li je regulator pritiska goriva ispravan.

Ako se utvrdi neispravnost, odmah posetite mehaničara i otklonite kvar kako ne bi došlo do većeg kvara na motoru.