Podešavanje visine farova: Korak-po-korak upustvo

Podešavanje visine farova je jedan od ključnih aspekata održavanja automobila kojem često ne pridajemo dovoljno pažnje. Pravilna postavka farova omogućava bolju vidljivost tokom noćne vožnje i smanjuje rizik od sudara. Defektan ili loše podešen far može biti ozbiljan bezbednosni rizik, kako za vas tako i za druge vozače na putu.

Svetlosni snop farova treba biti postavljen tako da osvetljava put ispred vas, ne ometajući pritom druge vozače. Zakonske regulative variraju od zemlje do zemlje ali su generalno konzistentne u tome da svetlosni snop farova ne sme biti previsoko postavljen. U nekim zemljama postoji jasno definisana minimalna i maksimalna visina farova izmerena od tla, dok druge imaju gušće regulative koje uzimaju u obzir visinu, ugao i intenzitet svetlosti.

Razumevanje različitih tipova farova

Različiti tipovi farova u automobilima imaju specifične karakteristike i zahtevaju različite metode podešavanja, što je ključno za optimizaciju performansi i sigurnosti tokom vožnje. Osnovne vrste farova koje se koriste u modernim vozilima uključuju halogene, LED i Xenon farove.

Halogeni farovi

Halogeni farovi su dugo bili standard u automobilskoj industriji zbog njihove jednostavnosti i efikasnosti. Ovi farovi funkcionišu na principu halogene žarulje koja sadrži gas, obično kombinaciju joda ili broma sa tungstenom. Ova kombinacija gasova omogućava žarulji da radi na višoj temperaturi nego obične žarulje, što rezultira boljim osvetljenjem.

Prednosti halogenih farova:

 • Niska cena: Halogeni farovi su generalno jeftiniji za proizvodnju i zamenu u odnosu na LED i Xenon farove.
 • Jednostavnost zamene: Lako se menjaju, što omogućava vozačima da sami izvrše zamenu bez potrebe za profesionalnim servisom.

Nedostaci halogenih farova:

 • Kraći vek trajanja: Halogeni farovi imaju tendenciju da traju kraće od LED i Xenon farova.
 • Manja efikasnost: Proizvode manje svetla po jedinici potrošene energije u poređenju sa novijim tehnologijama.

LED farovi

LED (Light Emitting Diode) farovi koriste diode koje emituju svetlost kada električna struja prolazi kroz njih. Ovi farovi su postali popularni zbog svoje energetske efikasnosti i dugog veka trajanja.

Prednosti LED farova:

 • Energetska efikasnost: LED farovi koriste manje energije i pružaju bolje osvetljenje.
 • Dug vek trajanja: Mogu trajati znatno duže od halogenih farova, često čitav vek vozila.
 • Bolja vidljivost: Pružaju čistiju i jaču svetlost, što poboljšava vidljivost u noćnim uslovima.

Nedostaci LED farova:

 • Viša cena: Skuplji su u nabavci i instalaciji.
 • Složenost ugradnje: Mogu zahtevati profesionalnu instalaciju zbog složenosti sistema.

Xenon (HID) farovi

Xenon farovi, takođe poznati kao HID (High Intensity Discharge) farovi, koriste xenon gas i električni pražnjenje za stvaranje svetlosti. Ovi farovi su poznati po svojoj visokoj efikasnosti i intenzivnom osvetljenju.

Prednosti Xenon farova:

 • Intenzivna svetlost: Pružaju veoma jaku svetlost koja je bliža prirodnom dnevnom svetlu.
 • Bolja vidljivost i raspon: Osvetljavaju širi i dalji raspon, što pomaže u noćnoj vožnji.

Nedostaci Xenon farova:

 • Cena: Skuplji su od halogenih i nekih LED farova.
 • Složenost instalacije i održavanja: Mogu zahtevati specijalizovane servise za instalaciju i održavanje.

podešavanje visine farova

Potreba za podešavanjem visine farova

Nepravilno podešeni farovi mogu značajno ugroziti sigurnost u saobraćaju, naročito noću. Farovi koji su previsoko podešeni mogu zaslepiti druge vozače, dok farovi koji su prenisko podešeni smanjuju vidljivost puta ispred vozila. Stoga je ključno redovno proveravati i podešavati visinu farova kako bi se osiguralo da pravilno osvetljavaju put bez ometanja drugih učesnika u saobraćaju.

Nepravilno podešeni farovi takođe mogu doprineti umoru vozača, jer otežavaju fokusiranje i mogu smanjiti reakcijsko vreme. Redovno proveravanje i podešavanje visine farova pomaže u održavanju optimalne sigurnosti i komfora tokom vožnje.

Korak-po-korak vodič za podešavanje visine farova

Podešavanje visine farova na vašem automobilu je ključni aspekt održavanja koji osigurava sigurnost kako za vas tako i za druge učesnike u saobraćaju. Pravilno podešeni farovi poboljšavaju vidljivost noću i sprečavaju zasljepljivanje drugih vozača.

Priprema vozila za podešavanje farova

 1. Provera pneumatika i opterećenja: Pre nego što započnete sa podešavanjem farova, važno je osigurati da su svi pneumatici pravilno napumpani i da je nivo goriva normalan, jer čak i male varijacije mogu uticati na nagib automobila i visinu farova. Takođe, uverite se da u automobilu nema nepotrebnog tereta koji bi mogao dodatno opteretiti vozilo i promeniti njegovu visinu.
 2. Pozicioniranje vozila: Automobil treba parkirati na ravan teren naspram ravne vertikalne površine kao što su zid ili garažna vrata. Najbolje je da se ovo radi u večernjim satima ili u zatvorenom prostoru kako biste jasno videli snop farova. Vozilo treba da bude udaljeno oko 7.5 metara od zida ili vrata.
 3. Uključivanje farova: Uključite farove na normalno (ne na duga svetla) kako biste videli gde svetlosni snop pada na zid. Markirajte tačke gde svetlo pada koristeći traku ili privremeni marker.

Proces podešavanja

 1. Podešavanje visine: Većina vozila ima ručne kontrole za podešavanje visine farova koje se obično nalaze na samim farovima ili u motoru. Koristite ove kontrole za podešavanje snopa svetla tako da gornja granica svetlosnog snopa pada malo ispod oznaka koje ste postavili na zidu.
 2. Provera ugla: Ako je moguće, podesite ugao svetlosnog snopa tako da se ravnomerno raspoređuje bez pravljenja tamnih mrlja i da ne baca svetlost direktno u oči nadolazećih vozača.

Česti problemi i njihovo rešavanje prilikom podešavanja farova

Ponekad podešavanje farova može biti otežano zbog mehaničkih problema.

 1. Mehanizam za podešavanje: Ako su kontrole za podešavanje oštećene ili ne funkcionišu, potrebno je da ih popravite ili zamenite pre nego što nastavite sa podešavanjem. U slučaju da su farovi pomereni zbog udarca ili sudara, važno je da se najpre osigura da je karoserija automobila pravilno poravnata.
 2. Stručna pomoć: U situacijama kada ne možete sami da rešite problem, preporučuje se da se obratite profesionalcu ili ovlašćenom servisu koji može adekvatno da postavi i poravna vaše farove.

Prevencija problema i redovno održavanje farova

Redovno održavanje i kontrola farova je esencijalna kako bi se osigurala njihova ispravnost i efikasnost.

 1. Čišćenje farova: Redovno čistite spoljašnjost farova kako biste osigurali maksimalnu efikasnost. Prljavština i ostaci mogu znatno smanjiti intenzitet svetlosti.
 2. Godišnji pregled: Preporučuje se da se farovi proveravaju i podešavaju najmanje jednom godišnje kako bi se osiguralo da su pravilno podešeni i da pružaju optimalnu vidljivost i sigurnost.

Prateći ove korake i redovno održavajući farove, možete značajno poboljšati sigurnost vaše vožnje u noćnim uslovima i lošim vremenskim prilikama.

Zaključak

Pravilno podešavanje visine farova nije samo pitanje poštovanja zakona, već i pitanje bezbednosti u saobraćaju. Odgovorni vozači bi trebali redovno da kontrolisšu i održavaju farove svojih vozila, kako bi obezbedili optimalnu sigurnost za sebe, svoje putnike i ostale učesnike u saobraćaju.