Produžetak vozačke dozvole: Šta je sve potrebno i kakva je procedura

produžetak vozačke dozvole
Foto: Shutterstock

Vozačka dozvola kojoj je istekao rok važenja produžava se tako što se na zahtev vozača izdaje nova vozačka dozvola. Ova procedura poznata je kolkvijalno kao produžetak vozačke dozvole.

Zahtev za izdavanje nove odnosno za produžetak vozačke dozvole, zbog isteka važenja prethodne, podnosi se najranije 30 dana pre isteka važenja vozačke dozvole. Izuzetno, kada je to potrebno (zbog odlaska u inostranstvo ili drugih opravdanih razloga) zahtev se može podneti i pre navedenog roka ali ne ranije od godinu dana.

Koji dokumenti su potrebni za produžetak vozačke dozvole?

Uz zahtev treba priložiti:

  1. vozačku dozvolu izdatu na starom obrascu;
  2. uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilima i skupovima vozila one kategorije za koje se zahteva izdavanje vozačke dozvole. Uverenje ne smije biti starije od šest meseci (dokaz treba priložiti ako je ranija dozvola izdata na period kraći od 10 godina iz zdravstvenih razloga, odnosno ako zahtev podnosi lice koje je starije od 65 godina života);
  3. važeću ličnu kartu na uvid;
  4. uplatnica generisana na portalu eUprave

Za izdavanje vozačke dozvole po hitnom postupku, uz zahtev treba priložiti dokaze koji upućuju na hitnost (lečenje, bolest ili smrt člana porodice, neodložno službeno putovanje ili drugi opravdani razlozi).

Uz zahtev se može priložiti jedna fotografija veličine 50 x 50 mm u analognom obliku koja verno i bez prikrivanja prikazuje lice podnosioca zahteva. Fotografija ne smije biti retuširana ni izrađena na automatu za fotografisanje i nije starija od šest meseci.

Sva dokumenta i dokazi stavljaju se na uvid ili prilažu u originalu, osim dokaza koji su organu dostupni u elektronskom obliku.

produžetak vozačke dozvole
Foto: Shutterstock

Koji je rok važenja vozačke dozvole?

Vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilima izdaje se na rok od 10 godina. Licima starijim od 65 godina dozvola se izdaje na rok važenja do najviše pet godina. Licima starijim od 55 godina, dozvola se izdaje sa rokom važenja do navršene 65. godine. Dozvola se može izdati i na kraće vreme, na osnovu nalaza i mišljenja u uverenju o zdravstvenoj sposobnosti za vozača.

Ranije izdatu vozačku dozvolu (koja je predata uz zahtev i kojoj je istekao rok važenja) nadležni organ poništava bušenjem. Ako važnost stare vozačke dozvole nije istekla, podnosilac zahteva tu dozvolu zadržava do uručenja nove, kada staru dozvolu predaje organu radi poništenja iste bušenjem. Poništena vozačka dozvola vraća se vozaču.

Ako je zahtev uredan i potpun, podnosiocu će se izdati potvrda koja se vraća prilikom preuzimanja nove vozačke dozvole.