Kako se pravilno skladište gume?

Kako se pravilno čuvaju gume

Pravilno skladištenje guma je ključno za očuvanje njihovog kvaliteta i produženje njihovog veka trajanja. Bez obzira da li su letnje, zimske ili all-season gume, nepravilno skladištenje može dovesti do oštećenja, deformacija i smanjenja njihovih performansi. U ovom članku ćemo istražiti zašto je važno pravilno skladištiti gume, kako pripremiti gume za skladištenje, kako odabrati pravo mesto za skladištenje, kako pravilno čuvati gume, kako ih pravilno montirati nakon skladištenja, kao i dati savete za produžavanje životnog veka guma.

Zašto je važno skladištenje guma?

Pravilno skladištenje guma ima nekoliko važnih prednosti. Prva je sprečavanje oštećenja i deformacija guma. Nepravilno skladištene gume mogu se izložiti ekstremnim temperaturama, direktnom sunčevom svetlu, vlazi ili mehaničkim oštećenjima. Ova oštećenja mogu dovesti do pucanja guma, gubitka pritiska ili nepravilnog habanja. Pravilno skladištene gume zadržavaju svoju strukturu i integritet, čime se smanjuje rizik od nezgoda na putu.

Druga važna prednost pravilnog skladištenja guma je produženje veka trajanja. Gume koje su pravilno skladištene i očuvane imaju duži vek trajanja u poređenju sa guma koje su nepravilno skladištene. To znači da ćete manje često morati da ih zamenjujete, što vodi uštedi novca na duže staze.

Kako pripremiti gume za skladištenje?

Pre skladištenja guma, potrebno je sprovesti određene korake pripreme kako bi se osiguralo da su u optimalnom stanju. Prvi korak je pranje guma kako biste uklonili prljavštinu, blato i hemikalije sa puta koje se nakupljaju tokom vožnje. Možete koristiti blagi deterdžent i četku kako biste ih očistili. Nakon pranja, gume treba dobro isprati i ostaviti da se potpuno osuše pre skladištenja.

Nakon pranja i sušenja, važno je proveriti pritisak u gumama. Preporučuje se održavanje preporučenog pritiska proizvođača guma tokom skladištenja. Ako je pritisak niži od preporučenog, treba ih napumpati, dok se kod previsokog pritiska preporučuje blago ispuštanje vazduha. Pravilan pritisak u gumama pomaže u očuvanju njihove strukture i sprečava deformacije.

Još jedan korak u pripremi guma za skladištenje je korišćenje zaštitnih sredstava. Možete koristiti specijalne sprejeve ili premaze namenjene očuvanju guma. Ovi proizvodi stvaraju zaštitni sloj na gumi koji pomaže u sprečavanju oštećenja od UV zraka i drugih spoljnih faktora. Obratite se proizvođaču guma ili proverite uputstva za korišćenje kako biste pravilno primenili zaštitna sredstva na gume.

Kako se pravilno skladište gume

Kako odabrati pravo mesto za skladištenje guma?

Pravilan izbor mesta za skladištenje guma takođe je veoma važan. Idealno mesto za skladištenje trebalo bi da bude suvo, hladno i tamno. Izlaganje guma ekstremnim temperaturama može dovesti do oštećenja gume i smanjenja njenih performansi. Visoka temperatura može izazvati da guma postane tvrda i krhka, dok niska temperatura može izazvati da guma postane suviše kruta i izgubi prijanjanje na putu.

Takođe je važno izbegavati skladištenje guma na mestima izloženim direktnom sunčevom svetlu. UV zraci mogu izazvati oštećenja na gumama, posebno na bočnim stranama. Idealno bi bilo skladištiti gume u zatvorenom prostoru, poput garaže ili skladišta, gde su zaštićene od elemenata.

Kako pravilno čuvati gume?

Pravilno čuvanje guma u skladištu je ključno za njihovo očuvanje. Evo nekoliko saveta za pravilno čuvanje guma:

 1. Skladištite gume na stalnoj temperaturi: Temperatura skladišta trebala bi biti konstantna i između 15 i 25 stepeni Celzijusa. Izlaganje guma velikim temperaturnim oscilacijama može dovesti do oštećenja i deformacija.
 2. Postavite gume na ravnu površinu: Gume treba postaviti na ravnu površinu kako bi se sprečilo njihovo deformisanje. Takođe je važno izbegavati postavljanje teških predmeta na gume, kako ne bi došlo do pritiska i deformacije.
 3. Redovno rotirajte gume: Ako imate više setova guma, preporučuje se redovno rotiranje guma tokom skladištenja. To pomaže u ravnomernom trošenju guma i produženju njihovog veka trajanja.
 4. Redovno proveravajte stanje guma: Periodično proveravajte stanje guma tokom skladištenja. Obratite pažnju na vidljiva oštećenja, pukotine ili znakove habanja. Ako primetite nepravilnosti, posavetujte se sa stručnjakom za gume ili razmislite o zameni guma.

Kako pravilno montirati gume nakon skladištenja?

Kada je vreme da montirate gume koje su bile skladištene, važno je slediti određene korake kako biste osigurali njihovu pravilnu montažu i funkcionalnost. Evo nekoliko korisnih saveta:

 1. Proverite pritisak u gumama: Pre montaže, proverite pritisak u gumama i prilagodite ga prema preporukama proizvođača vozila. Pravilan pritisak je ključan za sigurnu i efikasnu vožnju.
 2. Proverite stanje guma: Pažljivo pregledajte gume kako biste se uverili da nemaju vidljiva oštećenja ili znakove habanja. Ako primetite nepravilnosti, neophodno je zameniti gumu pre montaže.
 3. Balansiranje guma: Prilikom montaže guma, važno je izvršiti i postupak balansiranja. Balansiranje guma pomaže u održavanju ravnoteže i smanjenju vibracija prilikom vožnje.
 4. Poravnanje guma: Osigurajte da su sve gume pravilno poravnate i centrirane na točkovima vozila. Nepravilno poravnanje može izazvati nejednaku trošenje guma i negativno uticati na upravljivost vozila.

Saveti za produžavanje životnog veka guma

Da biste produžili životni vek guma i osigurali njihovu dugotrajnu funkcionalnost, evo nekoliko korisnih saveta:

 1. Redovno održavanje: Pravilno održavanje guma je ključno. To uključuje redovnu proveru pritiska, proveru stanja guma, rotaciju guma i balansiranje. Redovnim održavanjem možete produžiti vek trajanja guma i održati njihove performanse.
 2. Pravilno korišćenje: Vožnja sa prevelikom brzinom, naglo kočenje, preopterećenje vozila i vožnja preko oštrih predmeta mogu dovesti do oštećenja guma. Pravilno korišćenje guma, vožnja po propisima i izbegavanje ekstremnih situacija pomažu u produženju njihovog veka trajanja.
 3. Izbegavajte produženo skladištenje: Ako ne koristite gume duže vreme, nemojte ih skladištiti nepotrebno dugo. Produženo skladištenje može dovesti do starenja guma i smanjenja njihove performanse. Ako planirate dug period nekorišćenja, razmislite o konsultaciji sa stručnjakom ili prodavcem guma o preporučenim postupcima.

Skladištenje guma na pravilan način je važno za očuvanje njihovog kvaliteta, sigurnost vožnje i produženje njihovog veka trajanja. Pravilna priprema, odabir mesta za skladištenje, adekvatno čuvanje i pravilna montaža nakon skladištenja su ključni koraci za očuvanje guma. Uvek se posavetujte sa stručnjacima ili proizvođačima guma za specifične preporuke i smernice vezane za vašu vrstu guma.