Zamena probne vozačke dozvole

zamena probne vozačke
Foto: Shutterstock

Zamena probne vozačke dozvole vrši se na osnovu zahteva nadležnoj jedinici MUP-a, lično, uz potrebne dokumente.

Zamena probne vozačke neophodna je nakon isteka perioda od dve godine od momenta dobijanja probne vozačke dozvole B kategorije.

Zahtev za izdavanje vozačke dozvole nakon probne vozačke podnosi se lično. Podnosi se organizacionoj jedinici MUP-a, na čijem području lice kome se izdaje vozačka dozvola ima prebivalište.

Može se podneti i po mestu boravka. Uslovi su ako podnosilac (zbog posla, studiranja ili drugih opravdanih razloga) boravi van mesta prebivališta duže od tri meseca.

Na teritoriji Policijske uprave Beograda zahtev se podnosi u MUP-u gde je podnet zahtev za izdavanje probne vozačke dozvole.

Zamena probne vozačke dozvole – koji dokumenti su potrebni?

Uz zahtev treba priložiti:

  1. probnu vozačku dozvolu;
  2. potvrdu o položenom ispitu iz prve pomoći (dokaz treba priložiti ako nije priložen prilikom podnošenja zahteva za izdavanje probne vozačke dozvole);
  3. važeću ličnu kartu na uvid;
  4. uplatnica generisana na portalu eUprave 

Za vozačku dozvolu po hitnom postupku, uz zahtev treba priložiti dokaze koji upućuju na hitnost (lečenje, bolest ili smrt člana porodice, neodložno službeno putovanje ili drugi razlozi).

Uz zahtev se može priložiti jedna fotografija veličine 50 x 50 mm (koja nije starija od šest meseci).

Sva dokumenta i dokazi stavljaju se na uvid ili prilažu u originalu. Ovo ne važi za dokaze koji su organu dostupni u elektronskom obliku.

Vozačka dozvola izdaje se na rok od 10 godina. Može i na kraći rok, na osnovu nalaza i mišljenja iz uverenja o zdravstvenoj sposobnosti vozača.

Izdavanje probne vozačke dozvole

Probna vozačka dozvola izdaje se licu koje prvi put položi vozački ispit za upravljanje motornim vozilima kategotija A1, A2, A, B1 i B sa rokom važenja:

– dve godine licima koja su položila vozački ispit sa navršenih 19 godina života ;
– do navršene 21 godine života licima koja su položila vozački ispit pre navršene 19 godine života.

Izuzetno učenicima srednjih stručnih škola koji se obrazuju za obrazovni profil vozač motornih vozila i koji su položili vozački ispit za upravljanje vozilima C i CE kategorije, probna vozačka dozvola za upravljanje vozilom kategorije B izdaje se sa rokom važenja od jedne godine.

Ako lice nakon isteka roka važenja probne vozačke dozvole položi ispit za vozača vozila jedne od ostalih kategorija izdaće mu se vozačka dozvola.

Zahtev za izdavanje probne vozačke dozvole podnosi se nadležnoj teritorijalnoj organizacionoj jedinici MUP-a, na čijem području lice kome se izdaje dozvola ima prebivalište.

Zahtev se može podneti i po mestu boravka ako podnosilac (zbog zaposlenja, studiranja ili drugih opravdanih razloga) boravi van mesta prebivališta duže od tri meseca.