Kada je dozvoljeno upaliti maglenke

Foto: Shutterstock

Česta dilema kod vozača jeste kada je dozvoljeno a kada ne upaliti maglenke odnosno farove koji osvetljavaju put u magli.

Maglenke su prednja svetla na na motornim vozilima koja spadaju u uređaje za osvjetljavanje puta. Za razliku od njih, zadnje maglenke spadaju u uređaje za označavanje vozila.

Maglenke daju svetlost bele ili žute boje. Ne smeju biti na većoj visini od glavnih svetala

U nekim automobilima maglenke se programiraju tako da se same pale pri skretanjima zbog boljeg osvetljavanja puta.

Maglenke kao i druge svetlosne grupe treba da budu čiste jer bilo kakva prljavština umanjuje njihovu efikasnost.

Zakon o saobraćaju Srbije i maglenke

Prema Zakonu, za vreme magle, na motornom vozilu moraju da budu uključena kratka svetla, odnosno svetla za maglu ili obe vrste svetala.

Zadnje svetlo za maglu upotrebljava se samo po magli ili u slučaju smanjene vidljivosti.

U slučaju jačih padavina, pored oborenih svetala, možete uključiti prednje a i zadnje maglenke.

Danju, na motornom vozilu za vreme vožnje u saobraćaju na putu, moraju da budu uključena kratka, odnosno dnevna svetla.

Noću, na motornom vozilu za vreme vožnje u saobraćaju na putu, moraju da budu uključena duga svetla.

Kada upaliti maglenke

Poziciona svetla moraju biti uključena sve vreme kada je uključeno dugo, odnosno kratko svetlo, odnosno svetlo za maglu.

Noću i danju u uslovima smanjene vidljivosti, na vozilu na putu moraju biti uključena zadnja poziciona svetla.

Svetla za vreme vožnje ne smeju da budu zaklonjena niti zaprljana u meri da su neuočljivi za ostale učesnike u saobraćaju.

Novčanom kaznom u iznosu od 6.000 do 20.000 dinara kazniće se za prekršaj vozač koji za vreme magle ne uključi svetla za osvetljavanje puta.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 dinara kazniće se za prekršaj vozač koji za vreme magle umesto kratkih ili svetala za maglu koristi duga.

Podsećamo da je gusta magla najopasnija situacija za vožnju nakon klizavog kolovoza.